Odlehčovací služby


 

Fialka, Pomněnka a Růžovka

poskytují pobytové odlehčovací služby v souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pobytové odlehčovací služby jsou sociální služby poskytované na dobu nezbytně nutnou osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku (senioři), chronického nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Fialka, Pomněnka a Růžovka nenahrazují hospicovou péči, ani nejsou zařízením léčebny dlouhodobě nemocných.

Doporučujeme zkonzultovat vhodnost pobytu v odlehčovacích službách s ošetřujícím lékařem s ohledem na zdravotní stav žadatele.
Zdravotní péči zajišťuje v případě potřeby všeobecná sestra naší organizace na doporučení ošetřujícího lékaře.

Cíle služby
 • zajistit kvalitní péči klientovi, jehož rodina (pečující osoba) se o něj nemůže krátkodobě či po určité souvislé časové období postarat
 • umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek a regeneraci sil
 • kvalitně nahradit péči v domácím prostředí bez zbytečného stresu a napětí

Služby obsahují tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy a pomoc při jejím přijímání
 • poskytnutí ubytování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Kontakty

Fialka

se nachází v domě s pečovatelskou službou Borový vrch, Liberec 14 - Ruprechtice:

 • Vedoucí: Ing. Jaroslava Gratiasová
 • Adresa: Borový Vrch 1031/42, 460 14  Liberec 14
 • Tel.: 485 123 666
 • E-mail: gratiasovaczasp.cz
 • Dispozice: apartmán 2+kk

Pomněnka

se nachází v domě s pečovatelskou službou Krejčího, Liberec 6 - Broumovská:

 • Vedoucí: Bc. Dana Šepsová
 • Adresa: Krejčího 1172/3, 460 06  Liberec 6
 • Tel.: 480 990 122
 • E-mail: sepsovaczasp.cz
 • Dispozice: apartmán 3+kk, apartmán 1+kk

Růžovka

se nachází v domě s pečovatelskou službou Burianova, Liberec 6 - Rochlice:

 • Vedoucí: Jana Zikmundová
 • Adresa: Burianova 969, 460 06  Liberec 6
 • Tel.: 485 133 243
 • E-mail: zikmundovaczasp.cz
 • Dispozice: apartmán 2+kk


K prohlížení souborů pdf použijte Adobe Acrobat Reader, který je ke stažení zdarma.

get_acrobat


<-- Nahoru |