Centrum zdravotní a sociální péče Liberec

!! Velmi důležité informace !!

Návštěvy povoleny

 • Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci jsou návštěvy v našich pobytových zařízeních umožněny jen za přísných epidemiologických podmínek.
 • Konkrétní informace o podmínkách návštěv se dozvíte v samostatném článku aktualit.

Jesle otevřeny

 • Od 3. května 2021 můžeme opět otevřít zařízení pro děti do tří let (jesle) pro všechny přihlášené děti.
 • Více se dozvíte v samostatném článku aktualit.
sociální péče

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o. je příspěvková organizace zřízená Statutárním městem Liberec, zajišťuje široké spektrum služeb pro obyvatele města:

Při zajišťování služeb dodržujeme následující základní principy poskytování:

 • sociálních a zdravotních služeb:
  • poskytujeme služby podle individuálních potřeb klientů,
  • plně respektujeme osobnost klienta, jeho důstojnost a nezávislost,
  • podporujeme klienta v jeho soběstačnosti, svobodné vůli, v zachování přirozených sociálních vazeb a životních návyků,
  • partnerství,
  • rovnost bez diskriminace,
  • týmová práce při péči o uživatele.
 • výchovné péče:
  • cílem je poskytování výchovné péče o děti do 3 let věku se zaměřením na individuální potřeby dítěte,
  • rozvíjíme osobnost dítěte, jeho schopnosti a dovednosti prostřednictvím spontánní hry a zábavy,
  • využíváme přirozené zvídavosti dítěte k získávání nových poznatků a sociálních návyků,
  • aktivně spolupracujeme s rodinou,
  • dbáme na zdravou životosprávu a aktivní pobyt na čerstvém vzduchu,
  • péči o děti zajišťuje zkušený personál.