!! MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - NÁVŠTĚVY POVOLENY !!

Pro pobytové sociální služby

  • S ohledem na rozhodnutí Vlády ČR jsou
  • od 25. 5. 2020 POVOLENY NÁVŠTĚVY klientů domova pro seniory a odlehčovacích pobytových služeb.
  • Návštěvy jsou povoleny na základě telefonické objednávky a to vždy max. na 30 minut.
  • Podrobné informace k návštěvám klientů v pobytových službách naleznete zde.
  • Čestné prohlášení pro návštěvníky pobytových služeb naleznete zde.

Pro pečovatelskou službou

  • Žádáme o dodržování hygienických opatření při návštěvách obyvatel domů s pečovatelskou službou s ohledem na jejich zdraví.
  • Děkujeme za ohleduplnost k našim starším spoluobčanům!

Pečovatelská služba


Zdravotní péče


Odlehčovací služby


Domov pro seniory


Péče o děti