!! MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ZÁKAZ NÁVŠTĚV !!

Pro pobytové sociální služby

  • S ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR platí od 9. 3. 2020 na základě Nařízení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR z důvodu šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a chřipkové epidemie
  • ZÁKAZ NÁVŠTĚV u klientů domova pro seniory a odlehčovacích pobytových služeb.

Pro pečovatelskou službou

  • Žádáme o VÝRAZNÉ OMEZENÍ NÁVŠTĚV obyvatel domů s pečovatelskou službou s ohledem na jejich zdraví.

  • Děkujeme za ohleduplnost k našim starším spoluobčanům!

Pečovatelská služba


Zdravotní péče


Odlehčovací služby


Domov pro seniory


Péče o děti