Zdravotní péče


 

Zdravotní péče

Cílem naší organizace je zkvalitnění života a udržení našich klientů v domácím sociálním prostředí po co nejdelší dobu. Poskytování takovéto dlouhodobé péče je možné pouze v souladu a ve vzájemné spolupráci zdravotní a sociální péče.

Tento postup je též součástí národního plánu rozvoje sociálních služeb a evropské sociální politiky.

Od 1.6.2009 poskytujeme zdravotní péči v oborech:

 • fyzioterapie;
 • domácí zdravotní péče.

Zdravotní péče je poskytována z veřejného zdravotního pojištění (na doporučení lékaře) nebo za přímou úhradu.

Naše organizace je pro poskytování výše uvedené zdravotní péče smluvním partnerem zdravotních pojišťoven:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR;
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR;
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (pouze pro fyzioterapii);
 • Česká průmyslová pojišťovna.

Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péči (home care) poskytujeme na základě doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře klientům na území města Liberce. Většinou se jedná o klienty, kteří již využívají sociální služby CZaSP, ale potřebují zajistit i zdravotní péči.
Tyto služby poskytují zkušené všeobecné sestry, které úzce spolupracují s lékaři, rodinnými příslušníky a dalšími pracovníky organizace.

Kde nás najdete?

Ordinace sestry:

 • jsou umístěny v objektech domů s pečovatelskou službou na adresách:
 • Krejčího 1174, Liberec 6;
 • Burianova 1071, Liberec 6.

Jakou péči poskytujeme?

Zdravotní personál úzce spolupracuje s pracovníky sociální péče, ošetřujícími lékaři a rodinou klienta. Tato spolupráce zajišťuje kvalitnější a komplexnější péči o seniory. Aby mohla být domácí péče hrazena ze zdravotního pojištění, musí být požadavek lékaře vyhotoven na předepsaném tiskopise DP 06 a musí být uvedena přesná specifikace rozsahu péče včetně časového i materiálového kódu.

Zdravotní péče je poskytována klientovi na doporučení:

 • registrujícího praktického lékaře nebo
 • ošetřujícího lékaře po hospitalizaci.

Zajišťujeme:

 • ošetřovací návštěvy I.- IV. typu
 • vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí
 • fyzické asistence při poskytování domácí péče
 • odběry biologického materiálu
 • aplikace parenterální terapie
 • ošetření stomií
 • lokální ošetření
 • aplikace inhalační a léčebné terapie p.o, i.m., s.c., i.v.
 • nácvik a zaučování aplikace inzulínu
 • klyzma, výplachy, cévkování, ošetření permanentních katetrů

Kontakt

 • Adresa ordinace: Krejčího 1174, Liberec 6
 • Telefon:
 • 724 765 713, 733 696 639 - Krejčího;
 • 733 626 206, 724 765 705 - Borový vrch;
 • 724 765 700, 733 626 206 - Burianova.
   
 • Provozní doba:
 • dle potřeby nepřetržitý provoz,
 • jinak 7:00 - 15:30 hodin.


K prohlížení souborů pdf použijte Adobe Acrobat Reader, který je ke stažení zdarma.

get_acrobat


<-- Nahoru |